PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A FIRMY

  • poradenstvo súvisiace so zakladaním a zmenou spoločností,

  • príprava a kontrola zmluvných dokumentov potrebných pri fungovaní spoločnosti,

  • komunikácia s dlžníkmi a veriteľmi, uplatňovanie nárokov mimosúdnou a súdnou cestou,

  • komplexné právne poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch, vrátane vypracovania organizačnej štruktúry, vnútorných smerníc spoločností,

  • riešenie nárokov aj mimo územia SR – napríklad formou európskych platobných rozkazov