Právne posúdenie, vypracovanie žalôb o odstránenie závadného stavu, poskytnutie primeraného zadosťučinenia, náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia, v prípade:

  • klamlivej reklamy
  • klamlivého označovania tovaru a služieb
  • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
  • parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa
  • podplácania
  • zľahčovania
  • porušovania obchodného tajomstva
  • ohrozovania zdravia spotrebiteľov a životného prostredia

Dokumenty na stiahnutie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES