Právne poradenstvo pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a družstvá,najmä: 

 • komplexné poradenstvo v oblasti podnikania obchodných spoločností a vzťahov medzi podnikateľmi
 • príprava a spracovanie zmluvných dokumentov
 • právne posúdenie návrhov zmluvných dokumentov
 • zakladanie obchodných spoločností, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a daňovým úradom
 • zabezpečenie úradných prekladov potrebných dokumentov v prípade zahraničných subjektov (fyzických i právnických osôb)
 • príprava a spracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností
 • príprava valných zhromaždení
 • prevod obchodných podielov, akcií
 • zvyšovanie, znižovanie základného imania
 • rozdelenie, zlúčenie, splynutie obchodných spoločností
 • zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti
 • plnenie registračných a oznamovacích povinností
 • ochrana menšinových spoločníkov / akcionárov
 • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach, prípravy dohôd o urovnaní