Klientov zastupujeme v sporových, ako aj nesporových veciach v občianskoprávnom konaní pred súdmi.

  • vypracovanie podaní, návrhov a žalôb
  • posúdenie otázky naliehavého právneho záujmu
  • komplexné právne zastupovanie v občianskych, pracovných, rodinných a obchodných sporoch a nesporových veciach (konanie o dedičstve, konanie vo veciach obchodného registra)
  • ústavná sťažnosť
  • sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva

Súdne spory vedené našou kanceláriou dopadli v 98% v prospech našich klientov. Je tomu tak aj z toho dôvodu, že do súdnych sporov nejdeme "za každú cenu", klientov oboznámime so všetkými alternatívami riešenia a pravdivo s nimi preberieme možné výsledky súdneho sporu. Snažíme sa aj o mimosúdne riešenia.

Nebojíme sa ani súdnych sporov v prípadoch, ktoré ešte neboli judikatúrou ustálené, respektívne súdnych sporov, ktoré môžu prelomiť doterajšiu judikatúru. "Neotravujú" nás ani dlhoročné súdne spory, ktoré je nutné najskôr dôsledne zanalyzovať a navrhnúť ďalšie možnosti postupu.