PRÁVNE PORADENSTVO V RÁMCI OCHRANY OSOBNOSTI

  • posúdenie možnosti uplatnenia si nárokov v prípade zásahu do ochrany osobnosti, a to najmä prípade zásahov uskutočnenými v médiách (zásahy prostredníctvom tlače, televízie),

  • práva vyplývajúce z ochrany osobnosti v prípade zásahov, ktorých dôsledkom je úmrtie člena rodiny,

  • dôsledná príprava podkladov na uplatnenie nároku súdnou cestou,

  • komplexné mimosúdne a súdne zastupovanie,